Velkommen til Marka

 

Hva er markawebben

Markawebben er laget for at du og jeg skal få en oversikt over områder i Marka og hvilke tilbud Marka har å by på. Markawebben skal være din portal inn i Marka. Du kan velge å navigere gjennom kartet på førstesiden, ved å klikke på den aktuelle Marka du ønsker å besøke, eller du kan bruke menyen på venstresiden. Målet er det samme, nemlig at du skal finne frem til ønsket aktivitet og hvor du ønsker å bedrive den. Vi har delt inn Marka i 10 marker med 15 tilhørende "aktiviteter" - Sykling, Padling, Naturstier, Klatring, Fiske, Badeplasser, Teltplasser, Parkering, Alpinanlegg, Bålplasser, Skileikområder, Utsiktspunkt, Overnatting, Servering og Lysløyper.

 

Fakta om Marka

Marka er en fellesbetegnelse på skog- og utmarksområdene rundt Oslo og nabokommunene. Til Marka regnes Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka og Kjekstadmarka i  vest, Nordmarka i nord, Lillomarka, Gjelleråsen og Romeriksåsene i nordøst, Østmarka og Sørmarka i sørøst. Samlet areal ca. 1700 km2 fordelt på 19 kommuner i fem fylker (Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud og Østfold).

Marka består for det meste av småkupert skogsterreng med en mengde små og store vann og er et mye brukt turterreng. Det er anlagt et nett av merkede skiløyper og stier i området samtidig som det mange steder drives intensiv skogsdrift, og tettheten av skogsbilveier er blant de høyeste i landet. Flere av vannene i Marka er underlagt spesielle bestemmelser som drikkevannskilder for Oslo-regionen.

Oslo og Omland Friluftsråd, med tilsluttede organisasjoner, arbeider for å utvikle interessen for friluftslivet, fremme fiske- og viltbestanden og for å frede områder fra anlegg av veier, kraftgater og bebyggelse.

Bare små områder av Marka er vernet. Av spesiell interesse er Spålen–Katnosa naturreservat, som ble opprettet 1995 etter en mer enn 20 års strid. Det omfatter 18,2 km2 og inneholder noen av de siste restene av urørt natur i området.

Friluftsorganisasjonene har sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus stått i spissen for å sikre Marka bedre vern. Andre eksempler på områder underlagt vern er et 12,4 km2 stor område av Rausjø skog sentralt i Østmarka (Østmarka naturreservat) og tre mindre naturreservater i Bærum (skogreservater). Oslo kommune har gjennom sin planlegging fastlagt en byggegrense mot Marka som har hindret utbygging av boliger og næringsbygg i de bynære områdene.

Etter langvarig arbeid ble det i 2009 vedtatt en egen Lov om Marka. Markaloven, Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner, ble vedtatt av Lagtinget 28. april 2009 og sanksjonert i statsråd 5. juni 2009. Gjennom Markaloven sikres byggegrensen, Markagrensen, mot utbygging, og det legges til rette for at Marka sikres som friluftsområde for om lag 20 % av Norges befolkning.