Bærumsmarka

Et skogsområde nord for den bymessige bebyggelsen i Bærum kommune, Akershus, mellom Lommedalen og Sørkedalen (Heggelielva). Området regnes som en del av Oslomarka og tilhører Oslofeltet. Bærumsmarka faller omtrent sammen med Bærumskalderaen. Den har 70 km2 med en rekke merkede stier og skiløyper. Høyeste punkt er Tjæregrashøgda 485 moh. Sandviksvassdraget har nedbørsfelt lengst nord i Bærumsmarka og utløp i sør via Isielva, Lomma og Sandvikselva. I 1985 ble foreningen Bærumsmarkas Venner dannet for å bevare området mot fremtidig utbygging.

 

Bålplasser
Grønland, Haugsvollen, Fløyta
Skileikområder
Overnatting