Kjekstadmarka

Del av Oslomarka, lengst i sørvest, Asker kommune, Akershus, og Røyken og Lier kommuner, Buskerud. Området begrenses av jernbanen Spikkestad–Asker i sør og øst, Lierdalen i vest og E 18 over Lierskogen i nord. Kupert skogsterreng opp til 360 moh. (Brennåsen i Asker). Mye brukt skiterreng. Alpinanlegg i Vardåsen i nordøst. I nord ligger Dikemark sykehus avd. av Ullevål universitetssykehus.

 

Badeplasser
Teltplasser
Bålplasser
Skileikområder