Vestmarka

Skogområde vest for Oslo, i Bærum og Asker kommuner i Akershus og Lier og Hole kommuner i Buskerud. Vestmarka ligger vest og sør for E 16 over Sollihøgda og nord for den bymessige bebyggelsen i Asker. Grenser i vest mot Lierdalen og Tyrifjordens sørlige utløper Holsfjorden, går i nord over i Krokskogen og i nordøst i Bærumsmarka. Vestmarka består av skogkledde høytliggende lavaplatåer med bratt fall mot de lavereliggende, kambrosiluriske skiferområdene i sør og vest. Dalførene til Sandvikselva og tilløpet Isielva med E 16 skjærer seg ned i lavadekket. Åsene når 400–500 moh. i alle deler av Vestmarka; høyest er Kraftkollen (481 moh.) i sørvest. Vestmarka er et mye benyttet skiterreng med serverings- og overnattingssteder; alpinanlegg og hoppbakker.

 

Bålplasser
Skileikområder
Skui, Solli gård
Overnatting