Informasjon til organisasjonene

Frognerseteren Friluftsenter
Erik Sture Larres stiftelse til friluftslivets fremme har nå etablert Frognerseteren Friluftssenter som et sted der alle organisasjoner med tilknytning til Marka er hjertelige velkommen som brukere. En viktig del av Friluftssenterets oppgave er å spre kjennskap om hvordan vi kan få nyttet Markas eventyrlige muligheter. Friluftssenteret er en glimrende inngangsport til marka og har en fantastisk utsikt over byen og Oslofjorden.

Frognerseteren Friluftsenter består av to bygninger med et tilhørende uteareal på 20 mål. Utearealet kan brukes til fremvisninger og utstillinger, natursti, amfiteater, gapahuk med bålplass, Det er også muligheter for å grille og spise ute . Vi har gode parkeringsmuligheter og offentlig transport som stopper rett utenfor. I hovedhuset er det innredet en storstue med plass til 80 personer. Det er tilgang på kjøkken som er nyopppusset 2016 etter mattilsynets standard. Det er etablert et samarbeid med Dønn Ærlig Catering AS ( http://dønn-ærlig.no).  Hovedhuset passer godt til møter, seminarer, kurs og konferanser.

Det er også en stor amfiscene på utearealene med plass til 1000 mennesker.

Se også mer informasjon på: https://www.facebook.com/FrognerseterenFriluftssenter/

 

Med vennlig hilsen
Torild Mette Edvardsen
v/ Frognerseteren Friluftssenter