Om Frognerseteren Friluftssenter

Frognerseteren Friluftssenter drives av Erik Sture Larre’s stiftelse til friluftslivets fremme. Stiftelsen ble opprettet 10.11.2006 av Erik Sture Larre senior og har som formål å fremme et aktivt friluftsliv i Oslo og omegn. Stiftelsen vil ved opplysning om friluftslivets betydning for kropp og sjel, legge vekt på øket bruk av Marka. Stiftelsen har i den forbindelse utviklet www.markawebben.no som en portal der de fleste markatilbudene er samlet under ett.

Frognerseteren Friluftsenter består av to bygninger med et tilhørende uteareal på 20 mål. Utearealet kan brukes til fremvisninger og utstillinger, natursti, amfiteater, gapahuk med bålplass, Det er også muligheter for å grille og spise ute. Vi har gode parkeringsmuligheter og offentlig transport som stopper rett utenfor. I hovedhuset er det innredet en storstue med plass til 80 personer.  Det er tilgang på kjøkken som er nyopppusset 2016 etter mattilsynets standard. Det er etablert et samarbeid med Dønn Ærlig Catering AS ( http://dønn-ærlig.no).  Hovedhuset passer godt til møter, seminarer, kurs og konferanser.

Det er også en stor amfiscene på utearealene med plass til 1000 mennesker.

Se også mer informasjon på: https://www.facebook.com/FrognerseterenFriluftssenter/

 

 

OVERSIKTSBILDE FRA SENTERET.

 

Frognerseteren Friluftssenteret ønsker også å ta imot i mot elever i grunnskolen og ungdomskolen. Tilbudet er gratis og støttes av Erik Sture Larre’s stiftelsen til friluftslivets fremme. Hovedfokuset vårt er læring i friluft, og vi har lagt opp til en rekke uteaktiviteter for 1. – 10. trinnet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. En natursti vil stå klar på Frognerseteren Friluftssenter i løpet av sommeren 2010. Denne naturstien er utviklet med det formål at elevene skal oppnå flere kompetansemål i Læreplanen for ungdomsskolen innenfor fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. De vil selv måtte orientere seg frem til de forskjellige postene i løypa ved hjelp av et enkelt kart og kompass. Postene i løypa vil inneholde oppgaver innenfor fagene som er nevnt ovenfor.

 

Bildene under er fra 1950 tallet.